PL / EN
Privacy policy

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy T.A.B. Bartosz Witczak - twórcy i właściciela pulsstory, na który składa się portal internetowy pulsstory.com, aplikacja mobilna pulsstory, aplikacja do kibicowania na żywo pulsstory.live i aplikacja pulsstory.monitor ułatwiająca prowadzenie treningów grupowych. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności zostały stworzone, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie, jak przetwarzane są ich dane osobowe podczas korzystania z pulsstory. Czym są "Dane osobowe" do których ochrony odnosi się cały poniższy dokument? Są to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość jest możliwa do określenia lub została podana wprost.

ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę T.A.B. Bartosz Witczak

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta pulsstory:

Podczas tworzenia konta w pulsstory prosimy o podanie adresu e-mail, pseudonimu (nick), roku urodzenia oraz płci.
Cele i podstawa prawna:

  1. Firma T.A.B. Bartosz Witczak przetwarza adres e-mail użytkownika, ponieważ adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta. Podstawa prawna dla przetwarzania adresu e-mail użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa konta użytkownika.
  2. Firma T.A.B. Bartosz Witczak przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o pulsstory, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności. Podstawą prawną dla przetwarzania adresu e-mail dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, aplikacjach lub koncie pulsstory, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności.
  3. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy T.A.B. Bartosz Witczak, firma T.A.B. Bartosz Witczak będzie mogła także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy T.A.B. Bartosz Witczak. Podstawą prawną dla przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z pracownikami firmy za pomocą adresu kontakt@pulsstory.com
    Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych w tym celu, jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.
  4. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail służącego do wysyłki zapisanych treningów, firma T.A.B. Bartosz Witczak będzie przetwarzać taki adres e-mail użytkownika w celu dołączania przesłanych treningów do jego konta. Podstawą prawną dla przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie poprzez usunięcie swoje adresu e-mail ze strony https://pulsstory.com/Account/AccountDetails z kafelka "Email do wysyłki treningów" za pomocą przycisku "usuń".
  5. Firma T.A.B. Bartosz Witczak przetwarza podane podczas rejestracji informacje o roku urodzenia w celu automatycznego obliczenia tętna maksymalnego i stref wysiłku oraz płci w celu możliwości prawidłowego obliczenia spalanych podczas wysiłku fizycznego kalorii. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu poprawnego działania ważnych funkcji pulsstory.
  6. Firma T.A.B. Bartosz Witczak przetwarza pseudonim (nick). Podany nick zostaje połączony z profilem konta i jest wyświetlany znajomym użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwania znajomych, zaproszeń na treningi, publikowaniu komentarzy. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu interakcji użytkowników i poprawnego działania pulsstory.

Dodatkowe dane osobowe przetwarzane w przypadku ich wprowadzania podczas tworzenia i korzystania z konta pulsstory:

Do profilu można dodać dodatkowe informacje, takie jak imię, nazwisko, swoją lokalizację (miejsce zamieszkania), dyscyplinę wiodącą (np. bieganie, triathlon, jazdę na rowerze, wioślarstwo itd.), zdjęcie lub awatar, oraz nazwę drużyny (teamu), której jest się członkiem. Ponadto użytkownik może prowadzić dzienniczek, w którym może zapisywać dane opisujące samopoczucie, fakt skorzystania z odnowy biologicznej, wybierać przyczyny braku aktywności np. regeneracja, kontuzja itp., może też zapisywać aktualne parametry ciała takie jak wzrost, masę ciała, oraz procentowy skład organizmu (woda, tkanka tłuszczowa, masa mięśniowa).
Cele i podstawa prawna:

Ta informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowi właściwych możliwości interakcji z innymi użytkownikami pulsstory i poprawnego działania funkcji pulsstory. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę poprzez usunięcie tych informacji z profilu konta użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku logowania się do konta pulsstory za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych:

Można logować się do konta pulsstory za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych (np. danych logowania do serwisu Facebook, czy Google). Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej metody, podczas korzystania z niej po raz pierwszy zostanie wyświetlone zapytanie o zgodę, aby dostawca mediów społecznościowych mógł dostarczyć firmie T.A.B. Bartosz Witczak pewnych informacji, takich jak wiek, płeć, imię i nazwisko, adres e-mail inne informacje powiązane z kontem użytkownika w serwisie społecznościowym. Wszystkie te informacje są udostępniane firmie T.A.B. Bartosz Witczak przez dostawcę mediów społecznościowych, ponieważ w ten sposób działa konfiguracja logowania przez media społecznościowe. Jednak jedynymi informacjami przetwarzanymi przez firmę T.A.B. Bartosz Witczak są adres e-mail użytkownika, imię i nazwisko. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać firmie T.A.B. Bartosz Witczak informacji za pośrednictwem dostawcy mediów społecznościowych, może po prostu zalogować się do konta pulsstory za pomocą poświadczeń konta pulsstory, a nie poświadczeń konta mediów społecznościowych. Za zgodą użytkownika istnieje możliwość wyszukiwania swoich znajomych z wmienionych serwisów społecznościowych w pulsstory.
Cele i podstawa prawna:

Firma T.A.B. Bartosz Witczak przypisuje adres e-mail użytkownika, imię i nazwisko otrzymane od dostawcy serwisu społecznościowego do konta pulsstory, aby użytkownik mógł użyć swojego adresu e-mail do logowania się do konta pulsstory w przyszłości, jeśli nie chce korzystać z danych logowania do serwisu społecznościowego. Imię i nazwisko używane są do wypełnienia danych konta pulsstory i służą poprawnemu działaniu funkcji portalu stworzonymi dla użytkownika, takimi jak interakcja z innymi użytkownikami. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu użytkownikowi alternatywnej metody logowania oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa konta, a także poprawne działanie funkcji konta na portalu, przy czym imię i nazwisko mogą zostać w każdej chwili zmienione lub usunięte z profilu pulsstory przez samego użytkownika, korzystając ze strony ustawień konta pod adresem pulsstory.com/Account/AccountDetails. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na użycie opcji wyszukiwania znajomych w portalu przez Gmaila lub Facebooka firma T.A.B. Bartosz Witczak może za jego zgodą pobierać listę znajomych (tych danych nie archiwizujemy i wykorzystujemy tylko do wyszukiwania znajomych).

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik zdecyduje się na przesłanie lokalizacji aktywności(np. treningu) i danych dotyczących aktywności do firmy T.A.B. Bartosz Witczak:

Można zdecydować się na przesłanie aktywności (np. biegów, wycieczek rowerowych, zawodów triathlonowych, pływania itp.) oraz danych aktywności (np. prędkości, dystansu, tempa, mocy, kadencji, czasu aktywności, spalonych kalorii, tętna, lokalizacji, okrążeń itp.) z urządzenia użytkownika na konto pulsstory. Użytkownik może korzystać z urządzenia bez wyrażania zgody na przesyłanie aktywności do firmy T.A.B. Bartosz Witczak. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie aktywności do firmy T.A.B. Bartosz Witczak, może w ustawieniach prywatności konta pulsstory wybrać, czy inne osoby będą widziały dane dotyczące aktywności użytkownika. Dane dotyczące aktywności użytkownika domyślnie są skonfigurowane jako "prywatne".
Cele i podstawa prawna:

  1. Firma T.A.B. Bartosz Witczak przetwarza dane dotyczące aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecydował się na ich przesyłanie do firmy T.A.B. Bartosz Witczak w celu umożliwienia użytkownikowi analizy danych dotyczących własnych aktywności, wyświetlania danych, takich jak lokalizacja trasy aktywności, tętno, moc, kadencja, prędkość itp. w zależności od preferencji użytkownika, udostępniania danych dotyczących aktywności innym osobom. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto pulsstory.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania aplikacji mobilnej pulsstory z serwerem:

Podczas synchronizacji urządzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej pulsstory rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o typie systemu urządzenia (iOS lub android).
Cele i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane, aby pomóc identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące synchronizacji oraz naprawiać zaistniałe błędy. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w rozwiązywaniu problemów lub naprawianiu błędów dotyczących synchronizacji oraz zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik połączy swoje konto pulsstory z aplikacją zewnętrzną:

Jeśli użytkownik zdecyduje się na umożliwienie kontu pulsstory dostępu do kont innych dostawców aplikacji, np. Polar, Endomondo, Strava, Runkeeper, Motivato, Garmin, Sunto, Timex, Sigma, Tom Tom, Fitbit, Movescount, TrainingPeaks, Google Fit, Ride With GPS, lub Sporttracks itp. firma T.A.B. Bartosz Witczak pozyska z tych kont informacje dotyczące użytkownika, takie jak np. dystans przejechany rowerem wraz z trasą przejazdu, tętnem, mocą, kadencją i liczba kalorii spalonych w trakcie treningu zapisanego na Endomondo lub np. tempo biegu wraz z pulsem, czasem i dystansem treningu ściągniętego z zegarka na platformę Polar Personal Trainer.
Cele i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane w celu uzupełnienia informacji dotyczących aktywności użytkownika w pulsstory o dane przekazywane określonym aplikacjom zewnętrznym. Podstawą prawną dla przetwarzania jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez odłączenie aplikacji zewnętrznej od konta pulsstory za pomocą ustawień konta pulsstory pod adresem pulsstory.com/ExternalSyncAPI.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą T.A.B. Bartosz Witczak:

W przypadku interakcji z przedstawicielami firmy T.A.B. Bartosz Witczak, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów pulsstory wykorzystywanych przez użytkownika, takie jak wersje oprogramowania i środowisko, w którym zostały zainstalowane. Firma T.A.B. Bartosz Witczak może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma T.A.B. Bartosz Witczak może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami firmy T.A.B. Bartosz Witczak i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele firmy T.A.B. Bartosz Witczak mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto pulsstory użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.
Cele i podstawa prawna:

Firma T.A.B. Bartosz Witczak wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta, oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy T.A.B. Bartosz Witczak w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną dla uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy T.A.B. Bartosz Witczak na konto pulsstory użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Dane osobowe, powierzone przez organizatora wydarzenia firmie T.A.B. Bartosz Witczak w celu opracowania wyników, generacji dyplomu, czy przeprowadzenia ankiety:

Organizator wydarzenia takiego jak zawody, konkurs, akcja itp. umieszcza w pulsstory dane uczestników tych wydarzeń. Pulsstory otrzymuje dane niezbędne do wygenerowania i wysłania dyplomu/certyfikatu (lub innych personalizowanych materiałów) na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji na dane wydarzenie. Organizator wydarzenia może także zamieścić w pulsstory zdjęcia z organizowanego wydarzenia. Organizator wydarzenia przy pomocy pulsstory może przeprowadzić wśród uczestników ankietę. Dostęp do dyplomu/certyfikatu (lub innych personalizowanych materiałów), zdjęć i ankiet realizowany jest przez link wysyłany na adres e-mail podany podczas rejestracji na dane wydarzenie. Każda osoba, która otrzyma taki link (bezpośrednio od użytkownika/uczestnika zawodów lub pośrednio od osoby, która taki link dostała) będzie w stanie oglądać zawarte na podanej stronie treści takie jak dyplom, ankieta i zdjęcia uczestnika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się otrzymany link i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą tego linku innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić.
Cele i podstawa prawna:

Firma T.A.B. Bartosz Witczak wykorzystuje dane pozyskane od organizatora jedynie w celu realizacji zadania przygotowania, wyników, dyplomów, ankiet, stron ze zdjęciami z wydarzenia itp. Pulsstory przechowuje i przetwarza dane ankiet i udostępnia je jedynie organizatorom wydarzenia. Administratorem takich danych jest organizator wydarzenia, który powierza te dane firmie T.A.B. Bartosz Witczak na podstawie umowy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Inni użytkownicy serwisu pulsstory:

Aktywności i dane dotyczące aktywności użytkownika powiązane z kontem pulsstory są domyślnie skonfigurowane jako "Prywatne". W ustawieniach konta pulsstory w kafelku znajomi użytkownik może określić, czy inne osoby mogą przeglądać jego nowe aktywności wraz z zapisanymi w nich parametrami jak tętno, moc itp. W każdej z wprowadzonych aktywności można to ustawienie zmienić w trybie edycji. Użytkownik może również brać udział w zawodach, konkursach, realizacji własnego celu, oraz w realizacji celów grupowych z innymi użytkownikami serwisu pulsstory i wyświetlać tabele wyników. Jeśli użytkownik w taki sposób wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami, wyświetlane będą dane związane z konkursem, zawodami, celem lub tabelą wyników (np. łączna liczba przebiegniętych kilometrów trakcie aktywności w tabeli wyników lub celu dotyczącym zrobionych kroków, zaplanowane zawody), nawet jeśli ustawienia prywatności w koncie pulsstory są skonfigurowane jako "Prywatne".

Kluby, trenerzy i organizatorzy:

Użytkownik może na własną prośbę dołączać do społeczności klubów trenerów i organizatorów, wtedy dane użytkownika i aktywności (treningów) realizowane jedynie w ramach danego klubu, czy organizatora są dla nich widoczne. Trener ma wgląd we wszystkie aktywności użytkownika, jest to niezbędne, aby mieć pełną wiedzę na temat obciążeń trenowanego użytkownika. Administratorami danych stają się kluby, trenerzy lub organizatorzy. Użytkownik przekazuje swoje dane klubowi, trenerowi czy organizatorowi dobrowolnie przez zaakceptowanie ich regulaminu. Użytkownik może w każdej chwili wstrzymać udostępnianie danych klubom, trenerom i organizatorom wypisując się ze współpracy z danym podmiotem w pulsstory.

Zaproszenia na Transmisje Live użytkownika:

Transmisje Live to funkcja dostępna w aplikacji mobilnej pulsstory, która umożliwia przesyłanie wybranym osobom linków do strony www pozwalających na śledzenie lokalizacji urządzenia i przesłanych parametrów treningu w czasie rzeczywistym. Każda osoba, która otrzyma taki link (bezpośrednio od użytkownika/autora/trenującego lub pośrednio od osoby, która taki link dostała) będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia z aplikacją mobilną pulsstory użytkownika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się link i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą tego linku innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia z aplikacją mobilną pulsstory.

Dostawcy treści lub funkcji; inne podmioty zewnętrzne:

Czasami firma T.A.B. Bartosz Witczak może udostępniać lub sprzedawać informacje dotyczące aktywności w zbiorczej, uniemożliwiającej identyfikację formie (np. poprzez anonimizację lub w formie statystyk) firmom dostarczającym firmie T.A.B. Bartosz Witczak i jej klientom treści oraz funkcje w celu podniesienia jakości tych treści i funkcji, a także innym podmiotom zewnętrznym w celach badawczych lub w innych celach.

Aplikacje, platformy oraz usługi zewnętrzne, dla których użytkownik prosi firmę T.A.B. Bartosz Witczak o udostępnienie danych użytkownika:

Jeśli użytkownik upoważni firmę T.A.B. Bartosz Witczak do udzielenia dostępu podmiotom zewnętrznym, takim jak np. dostawca programu zdrowotnego użytkownika, lub organizator konkursu na przebiegnięcie największej liczby kilometrów, do danych dotyczących aktywności użytkownika w ramach konta pulsstory, wówczas takie dane zostaną udostępnione wskazanym podmiotom zewnętrznym. Nie zrobimy tego bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli użytkownik poleci firmie T.A.B. Bartosz Witczak udostępnienie danych podmiotowi zewnętrznemu, odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych spoczywa na tym podmiocie zewnętrznym, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tego podmiotu zewnętrznego. Dołączenie do konkursu/akcji itp. jest traktowane przez firmę T.A.B. Bartosz Witczak jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych. Użytkownik może wstrzymać udostępnianie danych zewnętrznej aplikacji, platformie lub dostawcy usług w dowolnym momencie poprzez konto pulsstory.

Inni dostawcy usług:

Firma T.A.B. Bartosz Witczak korzysta niekiedy z mechanizmów kontroli reakcji na wysłane materiały związane aktywnością użytkownika - takie jak np. dyplom, czy dobrowolna ankieta organizatora wydarzenia. Wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma T.A.B. Bartosz Witczak wykorzystuje te dane w celu lepszego zrozumienia korzystania z pulsstory, a także do powiązanych z tym celów.

Inne przypadki udostępniania:

Firma T.A.B. Bartosz Witczak może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy T.A.B. Bartosz Witczak, lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy T.A.B. Bartosz Witczak, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Pliki cookie i podobne technologie

Witryna internetowa:

Aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynie internetowej pulsstory, firma T.A.B. Bartosz Witczak może tworzyć kompilację zbiorczych statystyk dotyczących użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, diagnozę problemów z serwerami pulsstory oraz administrowania witryną internetową pulsstory. Firma T.A.B. Bartosz Witczak we współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi analityczne może zbierać określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać, lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Aplikacja mobilna pulsstory:

Możemy również gromadzić dane na temat korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnej pulsstory. Typy danych analitycznych, które mogą być gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. T.A.B. Bartosz Witczak wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności pulsstory; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi aplikacjami i witrynami internetowymi, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszych produktów, aplikacji i witryn internetowych. Usługi analityczne:

Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych danych oraz sposobu cofnięcia zgody na używanie danych użytkownika przez Google Analytics użytkownik może wejść na poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dzieci

Witryny internetowe i aplikacje firmy T.A.B. Bartosz Witczak nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 13 lat i osoby takie nie powinny podawać danych osobowych firmie T.A.B. Bartosz Witczak. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części "Ostatnia aktualizacja" w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej pulsstory i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto pulsstory użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji "Prawa użytkownika".

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Dane osobowe każdego użytkownika pulsstory niezależnie od tego, gdzie mieszka są kontrolowane przez firmę T.A.B. Bartosz Witczak z siedzibą w Polsce w mieście Poznaniu (60-129), ul. Sielska 6. Inspektor ochrony danych osobowych firmy T.A.B. Bartosz Witczak ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając e-mail na adres kontakt@pulsstory.com.

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do żądania od firmy T.A.B. Bartosz Witczak dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, wymazania lub aby usunąć konto pulsstory, należy skontaktować się z pracownikami firmy T.A.B. Bartosz Witczak, używając poniższego adresu e-mail: kontakt@pulsstory.com.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub poza nią i chce wykonywać przysługujące mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, lub prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych kontakt@pulsstory.com.

Manage your trainings and competitions with professional software for athletes
Example functionalities handy in preparations for events and keeping you motivated
watching friends activity
inviting friends to join your training
checking goals of the people in your community
accessing information from organizers considering events you will take part
Interreactions with fans on your own goals and supporting goals of friends
automatic publication of your results, trainigs and competitions in social media
trainings and results commenting
synchronization with popular training computers and applications